Stránky florbalového klubu SCC Semily

Tréninky

 • Pondělí 17:00 - 18:15
  (mladší žáci)
 • Pondělí 18:15 - 19:30
  (starší žáci, dorostenci)
 • Pondělí 19:30 - 20:30
  (junioři, muži)
 • Úterý 17:00 - 18:30
  (přípravka, elévové
  - ZŠ Dr. Fr. L. Riegra)
 • Čtvrtek 17:00 - 18:15
  (přípravka)
 • Čtvrtek 17:30 - 19:00
  (mladší žáci - ZŠ Dr. Fr. L. Riegra)
 • Čtvrtek 18:15 - 19:30
  (starší žáci)
 • Čtvrtek 19:30 - 21:00
  (junioři)
 • Pátek 17:00 - 18:15
  (elévové)
 • Pátek 18:15 - 19:30
  (dorostenci)
 • Pátek: 19:30 - 21:00
  (muži)

Partneři klubu

Novinky

Mlži na vodě, zakončení sezóny
Mlži na vodě, zakončení sezóny

V sobotu 13.6.2020 se mladší žáci SCC Semily zúčastnili sjezdu řeky Jizery na lodích.

Start jsme měli z Malé Skály přes Zrcadlovou Kozu do Dolánek. Cestu po řece nám zpestřilo počasí malou bouřkou, kterou jsme přečkali na Zrcadlové koze u občerstvení.

Z Dolánek náš odjezd ovlivnilo opět počasí a museli jsme jet vlakem do Turnova, kde na nás čekal spoj do Semil.

Část skupiny se rozhodla, že bude pokračovat na Spálov a Riegrovou stezkou dorazí do Bítouchova. Tady na nás čekalo opékání a bohaté občerstvení se zábavou, kterou nám připravili manželé Štěpánkovi. Tímto jim ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Všem účastníkům děkujeme a doufáme, že rozlučka mladších žáků se sezónou 2019/2020 všechny potěšila.

Přejeme krásné a klidné prožití prázdnin.
Trenéři mladších žáků.

 

(přidáno 18.06.2020 - webmaster)
Obnovené tréninky
Obnovené tréninky

Ve středu 13. 5 jsme se konečně dočkali a obnovili tréninkovou činnost. Jako první na trávník fotbalového stadionu v Semilech vyběhly družstva přípravky a elévů. V příštím týdnu je budou následovat mladší žáci. Starší kategorie se do práce vrátí se začátkem letní přípravy na novou sezónu.

(přidáno 15.05.2020 - webmaster)
Oznámení o konání Valné hromady sportovního klubu SCC SEMILY, z.s.

Předsednictvo klubu svolává Valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 23. 5. 2020 od 9 hodin ve společenské místnosti Sportovního centra v Semilech, 3. května 327, Semily. Do zvolení předsedajícího, vede Valnou hromadu předseda Předsednictva Jan Šimon.

Navrhovaný program:

 1. Prezence
 2. Schválení programu jednání, jednacího a volebního řádu
 3. Ustavení předsedajícího Valné hromady, mandátové a volební komise, zapisovatele
 4. Výroční zpráva za rok 2019
 5. Předložení zprávy o činnosti předsednictva v sezóně 2019/2020
 6. Předložení zprávy o hospodaření klubu v účetním roce 2019
 7. Předložení zprávy o činnosti kontrolní komise v sezóně 2019/2020
 8. Volba členů předsednictva a kontrolní komise
 9. Organizace sezóny 2020/2021
 10. Ostatní

Dle stanov klubu má hlasovací právo na Valné hromadě každý řádný člen starší 18 let. Řádný člen má řádně uhrazené členské příspěvky a nemá vůči klubu žádné dluhy. Kdo nesplňuje tyto kritéria, tak nemá hlasovací právo.

Valné hromady se mohou zúčastnit přidružení členové a hosté, kteří také nemají hlasovací právo a mohou dle jednacího řádu vystoupit v diskusi.

Upozornění: V případě, že se na začátku jednání nesejde dostatečný počet delegátů tak, aby řádná Valná hromada byla usnášeníschopná, bude svolána náhradní Valná hromada, jejíž začátek bude posunut o 30 minut oproti původnímu začátku řádné Valné hromady. Tato náhradní Valná hromada bude jednat se stejným programem, který byl navržen na jednání řádné Valné hromady a její usnesení a závěry budou platné i v případě účasti nižšího počtu delegátů.

Za SCC SEMILY, z.s.
Ing. Jan Šimon, EFA
předseda Předsednictva klubu

(přidáno 08.05.2020 - webmaster)
Zhodnocení sezóny mladších žáků
Zhodnocení sezóny mladších žáků

Už na začátku sezóny jsme věděli, že nebude pro mladší žáky jednoduchá. V klubu jsme si před sezónou odhlasovali, že přihlásíme 3 družstva do ligových soutěží. Prvním rokem jsme začali hrát systém 5+1. Nikdo jsme neměli zkušenosti a nevěděli jsme, co to bude obnášet. Netušili jsme, jak se s tím hráči poperou, jestli je to bude bavit a jaká to bude pro ně zátěž. K těmto všem úkolům na naše hráče padl další úkol ve formě pomoci stržům v ligové soutěži. Trenéři stáli před velice těžkou sezónou.

Soutěž se systémem 3+1 jsme letos odehráli bez zbytečných stresů. Hráči si spíše osvojovali své dovednosti a někteří nám dokázali, že jsou schopni hrát ve vyšším systému hry (5+1). Během sezóny přišla spousta nových hráčů, kteří hokejku drželi v ruce poprvé a sport jim mnoho neříkal. Musím říci, že někteří vydrželi a zapracovali na sobě takovým způsobem, že se dokázali vyrovnat hráčům, kteří jsou v klubu mnohem déle.

Podíváme se na práci s děvčaty. Mladší žáky navštěvují tři hráčky a je nutno podotknout, že za letošní sezónu děvčata udělala největší postup a zlepšení po dobu působení v klubu. Jsou platnými hráči v systému 5+1. Díky návštěvě na tréninku Krajského výběru mladších žákyň si děvčata udělala objektivnější pohled na trénování a spolupráci mezi hráči.

Zvláštní hodnocení bychom chtěli věnovat hernímu systému 5+1 a hráčům, kteří nám ukázali, že žádný úkol pro ně není problém a jen tak je něco nepoloží. V tomto systému jsme letos byli nováčky, a proto jsme nic neočekávali a nesoustředili se na nic jiného než na výkon a zlepšení hráčů v herních schopnostech jednotlivce. Hráči se popasovali s tímto nelehkým úkolem výtečně. Hned na prvním turnaji, kam jsme přijeli jako outsideři, jsme ukázali soupeřům, že to s námi nebudou mít lehké. Z České Lípy jsme odjeli vítězně. Naše putování sezónou bylo jako když nůž projede máslem. Veliký podíl na tomto úspěchu mají kluci, kteří chodili hrát za strže. Hráči hráli skoro každý týden v jiné části Libereckého a Ústeckého kraje, přestože to bylo velice náročné na cestování, zápasy jsme většinou odehráli s vysokým nasazením.

Práci trenérů v sezóně u mladších žáků hodnotíme jako zdařenou. Dokázali jsme adaptovat spoustu nových hráčů do rozjeté sezóny. Poprat se s chodem tří družstev, které někdy hrály i najednou každé v jiném městě. Pro hráče jsme uspořádali spoustu aktivit mimo ligové turnaje. (Pardubice cup, bruslení, jarní prázdniny, atd.)

Zvláštní a veliké poděkování chceme věnovat našim rodičům. Sezóna byla náročná a velice si vážíme jejich pomoci s odvozem hráčů na turnaje a pomoci při domácích turnajích. Bez pomoci rodičů bychom tento letošní rychlík neukočírovali.

Důležitá je pro nás kladná zpětná vazba z jiných klubů, ve spojitosti s organizací domácích turnajů, zajištění občerstvení a velké podpory fanoušků při odehraných zápasech. Tímto ještě jednou velké díky všem zapojeným rodičům.

Sezónu hodnotíme jako velice zdařenou, jen je škoda že nám ji ukončil soupeř, kterého nevidíme, ale určitě porazíme.
Do nové sezóny jsme si vědomi, že musíme zapracovat a neustále se zdokonalovat. Důraz budeme klást na to, aby hráči obstáli hru na všech pozicích, na vedení míčku, přihrávkách, zpracování míčku, a to vše v pohybu a pokud možno v maximální rychlosti.

Přeji všem do nové sezóny mnoho sportovních úspěchů, trpělivosti, i když je to někdy velká dřina, ale věřte úspěch se dostaví.

Děkuji celému týmu trenérů mladších žáků a hráčům za jejich odvedenou práci.

Nedovol, aby tě prohra vyřadila ze hry.

Trenéři:
Lenka Kyloušková
Eliška Štěpánková
Marcel Bažant
Aleš Hypšman
Tomáš Janů

Herní systém:
3+1 Lions, Taigers
5+1 Predátors

(přidáno 06.04.2020 - webmaster)
Prázdniny se blíží
Prázdniny se blíží

Prázdniny se blíží. Nejvyšší čas začít plánovat aktivitu pro děti. Na začátku srpna se uskuteční již klasický tábor pro děti od 6 do 11 let.

Ale ještě předtím v půlce července proběhne příměstský tábor pro děti od 6 do 12 let.

(přidáno 03.04.2020 - webmaster)
Přerušení tréninků

Vážení rodiče, hráči, fanoušci,

vzhledem k aktuálnímu rozhodnutí Vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu se s okamžitou platností ruší veškeré tréninky a turnaje všech kategorií do odvolání.

V případě jakýchkoli změn vás budeme informovat na našich sociálních sítích či v členské sekci.

Děkujeme za pochopení.

(přidáno 13.03.2020 - webmaster)